Për ne

Kush jemi   

            Ndërmarrja Comtrade Computers është formuar në vitin 1992 si një kompani e vogël private, e cila me kalimin e viteve është shndërruar në njërën prej kompanive udhëheqëse në fushën e Teknologjisë së Informacionit në Kosovë.

Çka ofrojmë

            Me mbi 25 vite eksperiencë në tregun e Kosovës, ndërmarrja Comtrade Computers ofron një gamë të gjerë të produkteve të Teknologjisë së Informacionit, të prodhuesve të njohur botëror, siç janë:

 • Kompjuter desktop, notebook dhe stacione punuese
 • Printer, plotter, skener dhe projektor të ndryshëm
 • Paisje dhe material përcjellës për rrjeta kompjuterike
 • Material shp
 • enzues për printer dhe plotter
 • Kablla dhe adapter të ndryshëm etj.

            Duke u mbështetur në një staf shumë profesional, ndërmarrja Comtrade Computers ofron edhe shërbime të cilat ndërlidhen me:

 • Gjetjen e zgjidhjeve të ndryshme harduerike dhe softuerike
 • Servisimin dhe mirmbajtje të paisjeve dhe rrjetave kompjuterike
 • Përpilimin e aplikacioneve për udhëheqje të punëve në ndërmarrje përmes kompjuterit etj.