Kërkoni punë

Në ndërmarrjen Comtrade Computers harë-pas here kemi nevojë për punëtorë të fushave dhe niveleve të ndryshme arsimore. Për këtë qëllim pranojmë aplikacione për punë nga të rinjë të me shkollim bazik ose superior, në fushave të ndryshme. Nëse jeni të intersuar për punë, ju lutemi që ta plotësoni aplikacionin vijues.

Në paraqitjen tuaj do të përgjigjemi sa më shpejtë që mundemi, përmes emailt. Nëse e shohim të arsyeshme, mund të ju ftojmë edhe në bisedë direkte.